De WBO: 

De Oldenzaalse woningcorporatie WBO voorziet in de woningbehoefte van een grote groep mensen. Zij verhuren en beheren bijna 4.000 woningen en onderscheiden zich door betaalbare kwaliteit te leveren en een gedifferentieerd woningaanbod te bieden. Naast aantrekkelijke woningen werken zij ook aan het verbeteren van de woonomgeving. Zo dragen ze bij aan vitale wijken in Oldenzaal.
WBO Wonen faciliteert bewust in ontmoetingsruimten. Want behalve wonen in een goede woning, betekent plezierig wonen ook dat je je thuis voelt in je eigen woonomgeving. Kortom: het doel van de WBO is kwaliteit te leveren in betaalbaar wonen. Het resultaat is dat Oldenzaal steeds mooier wordt!
Eind 2008 hebben zij het beheer van de onderhoudscontracten weer teruggehaald bij een externe partij, daardoor hadden zij geen inzicht in wie, wat, waar, welk contract had afgesloten. Door alle andere werkzaamheden kwamen zij niet toe om dit inzichtelijk te maken en te structureren.

 

De Opdracht:

De WBO heeft daarom begin 2009 besloten deze werkzaamheden door Yender Technisch Beheer te laten uitvoeren.
Wij hebben inzicht in hun contracten gecreëerd en hebben ook de wet en regelgeving die van toepassing is op hun installaties inzichtelijk gemaakt. De rapportage die is opgesteld door ons gaf een goed beeld van de lopende contracten, wet en regelgeving en de besparingsmogelijkheden. Het opvolgen van onze aanbevelingen heeft geresulteerd in een flinke besparing  maar belangrijker nog de WBO heeft inzicht gekregen in de overeenkomsten en de wet en regelgeving die van toepassing is op haar installaties.

 

Logboekcontrole en inventarisatie

De Opdracht:

Nadat Yender begin 2009 een contractscan heeft uitgevoert voor WBO Wonen heeft Yender ook de opdracht gekregen te onderzoeken of de verschillende onderhoudsbedrijven de werkzaamheden conform opdracht uitvoeren. Na het controleren van de logboeken is duidelijk geworden dat dit niet het geval was. Verschillende onderhoudspartijen voerden minder onderhoudsbeurten uit dan dat in de overeenkomst was afgesproken.
Tegelijkertijd heeft Yender ook alle brandblusmiddelen geïnventariseerd en ook hier zijn verschillende aandachtspunten uit gekomen.
Deze inventarisatie heeft er toe geleidt dat de WBO nu alles conform wet & regelgeving onderhoud.

 

Verlichtingscan VvE Ganzenmarkt

De opdracht:

In maart 2010 heeft Yender een verlichtingscan uitgevoerd in opdracht van de Oldenzaalse woningcorporatie WBO. WBO Wonen verhuurt en beheerd bijna 4.000 woningen en onderscheidt zich door betaalbare kwaliteit te leveren en een gedifferentieerd woningaanbod te bieden. Naast aantrekkelijke woningen werken zij ook aan het verbeteren van de woonomgeving. Zo dragen ze bij aan vitale wijken in Oldenzaal.
De verlichtingscan is uitgevoerd op de verlichtingsinstallatie die geïnstalleerd is in de parkeergarage Ganzenmarkt te Oldenzaal. De VvE De Ganzenmarkt heeft als doel gesteld de energiekosten omlaag te brengen.
Yender heeft met het uitvoeren van haar verlichtingscan aangetoont en onderbouwd dat er alleen al op de verlichting 45% energie bespaart kan worden. Hiervoor zal een investering moeten plaatsvinden die binnen 1,1 jaar terugverdient is.

 

Thermografische inspectie spouwmuurisolatie

Opdracht:

Yender heeft in opdracht van WBO Wonen een isolatie onderzoek uitgevoerd bij enkele van haar woonhuizen. Doel van dit onderzoek was te achterhalen of de spouwisolatie niet verzakt was. De goedkoopste en makkelijkste manier is om dit middels een infraroodcamera in kaart te brengen. Deze thermografische of ook wel Infrarood inspectie genoemd kan vrij eenvoudig worden uitgevoerd en geeft een duidelijk beeld van de isolatie werking in de spouw.

Neem contact met ons op of schrijf je in voor de nieuwsbrief