Ons Huis: 

Ons Huis werd opgericht op 1 september 1911 als R.K. Bouwvereniging Ons Huis. Dit was op initiatief van de R.K. Arbeidersvereniging en het plaatselijke comité van de Katholieke Sociale Actie. De woonomstandigheden waren toen voor velen heel slecht. De overheid hanteerde niet of nauwelijks regels voor het bouwen van woningen. Het gevolg was dan ook dat grote delen van de bevolking erbarmelijk slecht woonde. Een aantal mensen, onder wie Alphons Ariëns, toenmalig kapelaan van de Jacobusparochie, begreep dat het zo niet verder kon: sociale woningbouw was hard nodig. In de eerste statuten van R.K. Woningstichting Ons Huis staat dat men goede woningen wil stichten om zo de mensen een beter bestaan te kunnen bieden. Toen al was het motto “Wonen doen we samen” een belangrijk uitgangspunt voor Ons Huis.

 

De opdracht:

Medio 2010 heeft Yender Technisch Beheer een contractscan uitgevoerd op het appartementencomplex “De Dollard” te Enschede.

Wij hebben inzicht in hun contracten gecreëerd en hebben ook de wet en regelgeving die van toepassing is op hun installaties inzichtelijk gemaakt. De rapportage die is opgesteld door ons gaf een goed beeld van de lopende contracten, wet en regelgeving en de besparingsmogelijkheden.

Deze contractscan heeft aangetoond dat er direct en na enkele kleine aanpassingen aan de installatie er ruim kan worden bespaard op de onderhoudskosten.

Aansluitend heeft Yender een onderhoudsbestek opgesteld voor alle liften van Ons Huis. Het onderhoudsbestek of onderhoudscontract is opgesteld conform de wensen en eisen van Ons Huis. Het klantspecifieke onderhoudsovereenkomst voor de liften is modulair opgebouwd waardoor Ons Huis dit contract snel en simpel kan aanpassen en gebruiken voor andere installatie onderhoudsovereenkomsten.

Neem contact met ons op of schrijf je in voor de nieuwsbrief