Partou:

De kinderopvang is een dynamische branche. Creatief aan de slag met kinderopvang.
Daar gaat het hart van Partou sneller van kloppen. Partou biedt de kinderen die aan haar zorg zijn toevertrouwd de beste voorwaarden voor opvang.

Juist omdat Partou de beste voorwaarden wil creëren voor de kinderen heeft zij de opdracht verstrekt om de klimaatklachten van meerdere van haar vestigingen in kaart te brengen.

 

De opdracht:

Deze opdracht is door Yender Technisch Beheer uitgevoerd in opdracht van Nibag B.V.

Yender heeft gedurende de afgelopen periode voor meerdere kinderdagverblijven een klimaatverbeterplan opgesteld. Doel van deze verbeterplannen is het verbeteren van de binnenlucht kwaliteit in de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen op dudanige wijze dat de investering minimaal is en de verbetering maximaal. Daarbij blijft altijd als uitgangspunt dat de kinderen altijd in een gezonde omgeving kunnen spelen en leren.

Yender heeft op de locaties de installatie inzichtelijk gemaakt en diverse metingen uitgevoerd. In meerdere ruimten is gemeten op Co2 gehalte, temperatuur en luchtvochtigheid.

Alle gegevens zijn geanalyseerd en daaruit is een plan gemaakt betreffende het voorkomen van klimaatklachten. Als uitgangspunt is de bestaande installatie gebruikt om de kosten te minimaliseren.

Yender heeft voor de werkzaamheden een bestek geschreven waarin alle voorwaarden die betrekking hebben op het kinderdagverblijf zijn verwerkt. Dit bestek is door Nibag huisvestingadvies gehanteerd en verstrekt aan drie installatiebedrijven die een kostenoverzicht hebben ingediend. Zoals altijd is voor Yender de geleverde kwaliteit van zeer groot belang en hierop is deze aanbesteding dan ook gebaseerd.

Neem contact met ons op of schrijf je in voor de nieuwsbrief