De Eik: 

De Eik is een orthopedagogisch centrum. Zij hebben deskundige medewerkers in huis die u kunnen helpen bij de hulpvraag voor uw kind. Zij steunen en begeleiden jongeren die in hun ontwikkeling dreigen vast te lopen. Het gezin staat daarbij centraal. Haar ervaring is dat een kind kan groeien, sterker kan worden, zich kan ontwikkelen.

Daarom is hun motto `Van beperking naar ontdekking.`

De opdracht: 

Eind 2009 heeft Yender in opdracht van Nibag een contractscan uitgevoerd op enkele panden van Stichting De Eik. Het resultaat hiervan is dat De Eik ruim 20% kan besparen op de onderhoudskosten van haar panden.

Het ROC van Amsterdam: 

Het motto van het R.O.C. van Amsterdam is: Investeren in leerlingen betekent investeren in schoolgebouwen.

Onze panden zijn makkelijk bereikbaar, veilig en voor iedereen toegankelijk. Ze bieden goede faciliteiten voor het praktijkonderwijs dat bij ons centraal staat. Door het groeperen van bij elkaar passende opleidingen voelen leerlingen zich er snel thuis.

 

De Opdracht:

In opdracht van het ROC van Amsterdam heeft Yender van een drietal willekeurige schoolgebouwen de werktuigkundige en de elektrotechnische onderhoudsovereenkomsten geanalyseerd. Hierbij is gekeken of de huidige overeenkomsten aansluiten bij het beleidt van het ROC en of deze overeenkomsten voldoen aan de huidige wet en regelgeving. Tot slotte is een marktconformiteitscheck uitgevoerd.

De conclusie van deze contractoptimalisatiescan heeft er toe geleidt dat Yender heeft aangetoond dat de huidige werktuigkundige en elektrotechnische onderhoudsovereenkomsten gemiddeld ruim 30% boven de marktprijs liggen.

 

Tevens is de conclusie gevormd dat de huidige overeenkomsten niet meer passen in het onderhoudsbeleid van het ROC van Amsterdam.

Yender heeft een vervolg opdracht uitgevoerd om de elektrotechnische onderhoudsovereenkomsten opnieuw aan te besteden. Dit heeft tot een verbeterslag geleid met een besparing van ruim 50% per jaar. Tevens is het door Yender geschreven onderhoudsbestek geheel afgestemd op de wensen van het ROC.

DeltaLiften BV: 

Deltaliften b.v. is een jong en flexibel bedrijf dat is ontstaan, na ruim 15 jaar lifttechnische montagewerkzaamheden voor de grote en kleine liftbedrijven in Nederland te hebben uitgevoerd

Deltaliften levert, monteert, renoveert en onderhoud alle typen liftinstallaties of het nu gaat om een kleine huislift of om een grote autolift alles is mogelijk.

De opdracht:

Medio 2009 heeft Yender Technisch Beheer de algemene voorwaarden opgesteld en tevens het onderhoudsovereenkomst voor Delta Liften opgesteld. Het onderhoudsovereenkomst is een overeenkomst waarin de voorwaarden van het preventieve onderhoud wordt vastgelegd voor de opdrachtgevers van Delta Liften.

Faceo:

Faceo is de Europese marktleider in Facility Management. Zij staan Multinationals bij om zich toe te spitsen op hun kernactiviteit door de facilitaire diensten geheel of gedeeltelijk uit te besteden.

Faceo beheerd de totaliteit of een deel van de algemene diensten van ondernemingen, zowel op één site als op meerdere vestigingen met een ruime geografische spreiding, door middel van geïntegreerde oplossingen.

De opdracht:

Yender heeft in opdracht van Faceo alle gebouwgebonden installaties van Thales te Hengelo in een vooraf afgesproken format gezet. Het grote voordeel voor zowel Faceo als Thales is dat dit format dusdanig was dat het gehele bestand direct in Planon kon worden ingelezen. Dit heeft Faceo een flinke besparing opgeleverd.

Collectief Onderhoud BV

Collectief Onderhoud BV is een jong dynamisch bedrijf dat particulieren, woningcorporaties, vereniging van eigenaren en de zakelijke gebouweigenaren de kans biedt om mee te liften op hun inkoopvoordeel op het gebied van bouwkundige werkzaamheden alsmede alle installatie onderhoudswerkzaamheden.

 

De opdracht:

Yender heeft in opdracht van Collectief Onderhoud BV alle onderhoudscontracten en abonnementen met haar leden opgesteld en heeft tevens de raamovereenkomsten met de partners van Collectief Onderhoud opgesteld.

Alle documenten zijn juridisch getoetst en akkoord bevonden.

De Bijenkorf: 

De Bijenkorf is hét toonaangevende warenhuis dat ieder bezoek tot een belevenis maakt. De Bijenkorf is uniek met honderden evenementen, haar bijzondere magazine en spraakmakende etalages. De Bijenkorf is een premium warenhuis met een breed en continue vernieuwende product- en merkenportfolio. Stijlvol in haar winkeluitstraling en altijd met passie voor de klant.

 

De opdracht:

In opdracht van RRS (Riool Reiniging Services) heeft Yender een verbeteradvies inclusief bestek en budgetraming opgesteld ten behoeve van het verbeteren van de huidige hemelwaterafvoer.

De werkzaamheden zijn in opdracht gegeven nadat er wateroverlast was doordat de verouderde afvoeren lekkage hadden. Samen met RRS is er een goed verbeteradvies opgesteld.

Dit verbeteradvies leidt tot het voorkomen van wateroverlast.

Vesta Meubelgroep BV: 

Kleur en vorm, stof en materiaal. De interieurspecialisten van Vesta zijn continu op zoek naar unieke, nieuwe, passende, stijlvolle woonideeën. Ideeën waarmee u van uw huis echt uw thuis kunt maken.

Of je nu een jaren ’30-huis, een schipperswoning, een nieuwbouwappartement of een Scandinavisch houten huis hebt, elk huis heeft z’n eigen stijl en karakter. En dat is met de bewoners net zo. Vesta weet dat, en is daarom in de loop der jaren uitgegroeid tot hét wooncentrum van het Noorden, gevestigd in het spraakmakende Woonforum in Groningen en naast het Thialf-stadion in Heerenveen.

De opdracht:

Yender heeft van beide locaties alle onderhouds contracten onder de loep genomen en heeft diverse verbeterpunten geconstateerd. Door het slimme onderhoudsconcept van Yender toe te passen worden er niet alleen op de kosten bespaart maar ook wordt de kwaliteit van de onderhoudswerkzaamheden gewaarborgt.

De gerealiseerde besparing bedraagt ruim 20% op de totale onderhoudskosten van beide winkels en dit terwijl de kwaliteit verbeterd is.

Yarden:

Yarden is dé uitvaartorganisatie van Nederland. Yarden is een jonge snel groeiende uitvaartorganisatie, die uitvaartverzorging, verzekeringen en voorlichting aanbiedt. Yarden telt bijna 1 miljoen leden.

Yarden is dé uitvaartorganisatie van Nederland. Maximale persoonlijke aandacht voor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens is daarbij het vaste uitgangspunt. Want een uitvaart dient een unieke en bij de overledene passende gebeurtenis te zijn. Niet voor niets is het motto van Yarden ‘Iedere uitvaart uniek. Yarden’.

De opdracht:

Yender heeft in opdracht van Mollenhorst BV een risico inventarisatie scan uitgevoerd bij 18 uitvaartcentra en crematoria van Yarden. Deze inspectie heeft geleidt tot een duidelijk overzicht van de condities (conform NEN2767) waarin de installaties zich bevinden, een meerjaren investerings budget voor de komende 10 jaar, alle risico’s en alle van toepassing zijnde wet & regelgevingen zijn getoetst.

Naast de bevindingen zijn verbetervoorstellen en adviezen gegeven.

Yarden heeft met de door Yender opgestelde rapportage een goed beeld van elke locatie afzonderlijk en een totaal beeld. Zij kunnen nu per locatie bepalen welke acties zij direct gaan ondernemen en welke worden uitgesteld.

2Samen heeft meer dan 60 kindercentra verspreid over Den Haag en Monster. Op ieder kindercentrum werken pedagogisch medewerkers, die de directe zorg voor uw kind dragen. Daarnaast werken er nog andere medewerkers op de kindercentra. Vanaf het hoofdkantoor worden de centra centraal begeleid, onder andere op facilitair gebied, communicatie, activiteiten, en nog veel meer.

De Opdracht:

Yender heeft een lucht kwaliteitsmeting uitgevoerd in meerdere kinderdagverblijven met als doel het monitoren en controleren van het huidige binnenklimaat. Tijdens de meting is het Co2 gehalte, luchtvochtigheid en temperatuur gecontroleerd.

Yender heeft gekalibreerde meetsystemen waarmee een momentopname of een meting voor langere tijd kan worden uitgevoerd. De kosten voor een meting wegen niet op tegen het resultaat en de verantwoording van de kinderdagverblijven.

Drieluik-Kinderopvang is een betrouwbare, professionele organisatie die geregistreerd staat bij de gemeente Coevorden. De brandweer en GGD controleren de verschillende locaties elk jaar op veiligheid en hygiëne. Ook op het personele vlak waken zij over de kwaliteit. Zij werken uitsluitend met goed opgeleide, gemotiveerde en ervaren pedagogisch medewerkers. Zij volgen uw kind in zijn of haar ontwikkeling, geven het persoonlijke aandacht en optimale verzorging en zij zorgen voor vertrouwen en structuur.

Drieluik-Kinderopvang wil de beste leefomgeving voor de kinderen en haar medewerkers.

 

De Opdracht:

Yender heeft een lucht kwaliteitsmeting uitgevoerd in meerdere kinderdagverblijven met als doel het monitoren en controleren van het huidige binnenklimaat. Tijdens de meting is het Co2 gehalte, luchtvochtigheid en temperatuur gecontroleerd.

Yender heeft gekalibreerde meetsystemen waarmee een momentopname of een meting voor langere tijd kan worden uitgevoerd. De kosten voor een meting wegen niet op tegen het resultaat en de verantwoording van de kinderdagverblijven.

Neem contact met ons op of schrijf je in voor de nieuwsbrief